Nasze marki

(+48) 52 387 16 65|biuro@alpinuschemia.com|

Konferencja „Pirazyny jako substancje biologicznie aktywne – dziś i jutro”

Data: 4-5 listopad 2019 r

Miejsce: Przysiek k.Torunia

1. Tematyka konferencji naukowej

Pirazyny jako substancje biologicznie aktywne – dziś i jutro

Tematyka  konferencji obejmować będzie szeroki zakres zagadnień związanych z  substancjami biologicznie aktywnymi ze szczególnym uwzględnieniem pirazyn i ich pochodnych. Pirazyny jako jedne z najważniejszych związków organicznych, które mają bardzo niski próg wyczuwalności zapachowej, stanowią cenny materiał dla wielu gałęzi przemysłu m.in. przemysł spożywczy, farmaceutyczny i kosmetyczny.

Planujemy skupić się na obszarach związanych z metodami pozyskiwania pirazyn z materiałów roślinnych oraz z otrzymywaniem ich metodami syntetycznymi, przy jednoczesnym omówieniu ich właściwości i charakterystyce. Ponadto zamierzamy skierować uwagę na analitykę chemiczną ze szczególnym uwzględnieniem odśrodkowej chromatografii preparatywnej, a także na zastosowaniu pirazyn w różnych gałęziach przemysłu.

Naszym celem jest wyjście naprzeciw zainteresowaniu szerokiego grona użytkowników z ośrodków badawczych, instytutów naukowo-badawczych, a także rozpowszechnienie wiedzy z zakresu pirazyn dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Udział w  konferencji jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Nocleg oraz koszty dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Konferencja jest finansowana ze środków UE.

W razie kłopotów z rejestracją przy pomocy powyższego formularza proszę rejestrować się bezpośrednio u opiekuna konferencji w godzinach pracy biura, tj 7:00-15:00: Magdalena Metzler telefon: +48 52 524 3609, mobile: +48 736 604 791, e-mail: mmetzler@alpinuschemia.com

 

2. Kalendarz

Zgłoszenie na konferencje do dnia 15.10.2019
Streszczenie komunikatu lub posteru do 21.10.2019
Termin konferencji: 4-5.11.2019

3. Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w Hotelu Daglezja
ul. Parkowa 2, 87-134 Przysiek
Recepcja Hotelu Daglezja: tel.: +48 56 678 92 42
Dla uczestników 1. Konferencji naukowej Pirazyny jako substancje biologicznie aktywne – dziś i jutro jest specjalna oferta.
Proszę o dokonywanie rezerwacji drogą mailową: hotel@daglezja.turystyka.pl
Uczestnicy konferencji sami rezerwują i opłacają noclegi!

4. Program konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszy dzień konferencji (Poniedziałek, 4 listopad 2019, Toruń/Przysiek)

14:00 – 16:00    Rejestracja uczestników

16:00 – 16:15    Ceremonia otwarcia prof. dr hab. Bogusław Buszewski, (UMK Toruń),Maciej Jaranowski (Alpinus Chemia Sp. z o.o.)

16:15 – 16:45    Maciej Jaranowski & Jacek Stuczyński (Alpinus Chemia Sp. z o.o.) Rozwój przedsiębiorstwa i kierunki prac R&D

16:45 – 17:15    Drof. dr hab. Mariusz Makowski (Uniwersytet Gdański) Fizykochemiczne badania pirazyno-2-amidoksymu

17:15 – 17:45    Przerwa kawowa

Sekcja I     Synteza i pozyskiwanie pirazyn Przewodniczący sekcji: Prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk (Politechnika Wrocławska)

17:45– 18:15    Dr hab. inż. Izabela Pawlaczyk-Graja (Politechnika Wrocławska) Pirazyny w produktach pochodzenia roślinnego – występowanie i sposoby ich wyodrębniania

18:15– 18:35    Inż. Jacek Stuczyński (Alpinus Chemia Sp. z o.o.) Sposoby pozyskiwania pirazyn z surowców naturalnych

18:35– 18:55    Dr Katarzyna Rafińska (UMK w Toruniu) Ekstrakcja wspomagana enzymatycznie jako nowa metoda pozyskiwania związków biologicznie aktywnych

19:15 –    Uroczysta kolacja

Drugi dzień konferencji (Wtorek, 5 listopad 2019, Toruń/Przysiek)

8:00 – 8:30        Rejestracja uczestników

Sekcja II    Charakterystyka i właściwości substancji biologicznie aktywnych Przewodniczący sekcji: Prof. dr hab. Izabela Nowak (UAM Poznań)

8:30 – 8:50        Dr Sandra Ramotowska (Uniwersytet Gdański) Charakterystyka elektrochemiczna wybranych pochodnych pirazyny

8:50 – 9:10        Dr Małgorzata Wysocka (Uniwersytet Gdański) Metoda Hammetta w wyznaczaniu wartości stałych pKa wybranych pochodnych pirazyny

9:10 – 9:30        Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, mgr inż. Gulyaim Sagandykova (UMK w Toruniu) Does the biological activity of natural compounds matter?

9:30 – 9:50        Mgr Paulina Mech (Uniwersytet Gdański) Charakterystyka fizykochemiczna 2-hydrazynopirazyny na podstawie symulacji DFT

9:50 – 10:10        Przerwa kawowa

Sekcja III    Analityka substancji biologicznie aktywnych Przewodniczący sekcji: Prof. dr hab. Inż. Katarzyna Chojnacka (Politechnika Wrocławska)

10:10 – 10:40        Dr hab. Piotr Młynarz (Politechnika Wrocławska) Zastosowanie spektroskopii NMR w diagnostyce medycznej i analizie strukturalnej związków biologicznie aktywnych

10:40 – 11:00        Dr inż. Waldemar Studziński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) Opracowanie metody analitycznej oznaczania pochodnych pirazyny w olejach fuzlowych różnego pochodzenia

11:00 – 11:20        Mgr Michał Podczarski (Alpinus Chemia Sp. z o.o.) Izolacja pirazyn z olejów fuzlowych metodą odśrodkowej chromatografii preparatywnej (ang. Centrifugal Partition Chromatography)

Sekcja IV – posterowa    Przewodniczący: Dr hab. Magdalena Ligor (UMK Toruń), Dr Katarzyna Rafińska (UMK Toruń) (plakat+ 3min. prezentacja)

11:25 – 12:40

12:40 – 13:40        Lunch

Sekcja V    Zastosowanie pirazyn Przewodniczący sekcji: Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska (Politechnika Śląska)

13:40 – 14:10        Prof. dr hab. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Zastosowanie pochodnych pirazyny w produktach kosmetycznych

14:10 – 14:40        prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka (Politechnika Wrocławska) Żywność wzbogacona w substancje biologicznie aktywne

14:40 – 15:00        Dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK (UMK w Toruniu) Zastosowanie techniki TLC-MS w analizie jakościowej ekstraktów roślinnych

15:00 – 15:20        Dr hab. Dr inż. Magdalena Metzler (Alpinus Chemia Sp. z o.o.) Wykorzystanie pirazyn w przemyśle spożywczym

15:20 – 15:40         Zakończenie konferencji, prof. dr hab. Bogusław Buszewski (UMK Toruń),Maciej Jaranowski (Alpinus Chemia Sp. z o.o.)

5. Informacje dla autorów

Regulamin nadsyłania streszczeń na Konferencję Naukową PIRAZYNY – jako substancje biologicznie aktywne dziś i jutro:

1. Przyjmowane są prace oryginalne i opisy przypadków

2. Streszczenie o zawartości do 300 słów (w języku polskim) należy przesłać na adres : www.jmjbiznes.pl do dnia 21 października 2019 r. w zakładce – Zgłaszanie streszczeń.

3. Streszczenie powinno zawierać następujące elementy: cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski.

 

6. Organizatorzy

Komitet Organizacyjny:

  1. Maciej Jaranowski – prezes Firmy Alpinus Chemia Sp. z o.o.
  2. Jacek Stuczyński – kierownik CBR
  3. Magdalena Metzler – główny specjalista ds. analityki chemicznej

 

7. Skład Komitetu Naukowego

prof. dr hab. inż. Izabela Nowak
prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk
prof. dr hab. inż Katarzyna Chojnacka
prof. dr hab. inż. Irena Staneczko-Baranowska
prof. dr hab. inż. Bogusław Buszewski
dr hab. P. Młynarz

Unia Europejska