Nasze marki

(+48) 52 387 16 65|biuro@alpinuschemia.com|

Projekty Unijne

Dnia 30 grudnia 2021 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 “Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących izolacji naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących izolacji naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych. W ramach projektu wdrożona zostanie innowacja procesowa w postaci instalacji do otrzymywania alkoholu izoamylowego i 2,3,5- trimetylopirazyny.

Całkowity koszt projektu: 10 691 160,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 730 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


W dniu 24 listopada 2020 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1: “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł Projektu: „Rozbudowa Centrum B+R firmy Alpinus Chemia Sp. z o.o. w celu pozyskiwania substancji czynnych przeciwdziałających wirusowi SARS-CoV – 2 na drodze biochemicznej syntezy”

Cel projektu: Celem projektu jest rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego w związku z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi, których rezultatem będzie wdrożenie komercyjne substancji czynnej, co będzie odpowiedzią na obecne zapotrzebowanie rozwiązań przeciwdziałających rozprzestrzenieniu się i ograniczeniu zachorowalności na COVID – 19.

Całkowity koszt projektu: 11.010.837,00 zł
Wartość dofinansowania: 8.056.710,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020


Dnia 23 kwietnia 2019 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.3.1: “Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł Projektu: „Opracowanie i wdrożenie w firmie innowacyjnego wyrobu medycznego opartego na nadtlenku wodoru jako substancji czynnej do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie wyrobu medycznego opartego na nadtlenku wodoru jako substancji czynnej do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni.

Całkowity koszt projektu: 1 523 173,00 zł

Wartość dofinansowania: 707 170,00 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


Dnia 23 kwietnia 2019 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.3.1: “Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł Projektu: „Opracowanie i wdrożenie w firmie innowacyjnego wyrobu medycznego opartego na czwartorzędowych związkach amoniowych jako substancji czynnej do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie wyrobu medycznego opartego na czwartorzędowych związkach amoniowych jako substancji czynnej do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni.

Całkowity koszt projektu: 1 523 173,00 zł

Wartość dofinansowania: 707 170,00 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


W dniu 6 listopada 2017 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2: “Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł Projektu: „Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie znacząco ulepszona technologia izolowania naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych. Rezultatem projektu będzie innowacja procesowa, w postaci technologii, która zostanie wdrożona w zakładzie w celu poszerzenia oferty produktowej firmy.

Całkowity koszt projektu: 8.975.472,28 zł

Wartość dofinansowania: 6.853.190,76 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


W dniu 11 sierpnia 2017 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1: “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł Projektu: „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o Obiegu Zamkniętym w Firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o.”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy na rynku polskim. Planowana inwestycja pozwoli rozbudować Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego działalność prowadzona będzie między innymi w zakresie badań i przygotowania próbek oraz partii testowych: ekstraktów roślinnych oraz substancji z nich wyizolowanych, rozpuszczalników wysokiej jakości (czystych do analiz), aktywnych substancji farmaceutycznych.

Całkowity koszt projektu: 11.164.710,00 zł

Wartość dofinansowania: 4.992.350,00 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


W dniu 17 lipca 2018 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1: “Projeky B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł Projektu: „Pozyskiwanie ekstraktów roślinnych w procesie ekstrakcji i mikronizacji nadkrytycznym ditlenkiem węgla w Alpinus Chemia Sp. z o.o.”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad pozyskiwaniem substancji chemicznych pochodzenia naturalnego otrzymywanych z materiału roślinnego. W wyniku prac badawczych planowane jest opracowanie nowych produktów oraz nowych procesów produkcyjnych w zakresie pozyskania ekstraktów roślinnych oraz ich mikronizacji.

Całkowity koszt projektu: 12.660.223,26 zł

Wartość dofinansowania: 9.916.241,57 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Fundusze Europejskie

Unia Europejska