Nasze marki

(+48) 52 387 16 65|biuro@alpinuschemia.com|

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego – etap II

W dniu 05 września 2019 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1: “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł Projektu: „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego – etap II”

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój posiadanej infrastruktury badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy przeznaczonej do realizacji badań z obszaru substancji chemicznych o jakości superczystych oraz nowych produktów pozyskiwanych z recyklingu odpadów przemysłu chemicznego i pozostałości z przemysłu spożywczego o nowy CBR. Projekt ma na celu rozbudowę już istniejącego Centrum B+R o nowe instalacje badawcze do oczyszczania substancji.

Całkowity koszt projektu: 14.108.100,00 zł

Wartość dofinansowania: 6.308.500,00 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Unia Europejska