Nasze marki

(+48) 52 387 16 65|biuro@alpinuschemia.com|

Umowa o współpracy z Narodową Akademią Nauk Ukrainy

Podpisana została umowa o współpracy z Wydziałem Chemii Fizycznej Minerałów Palnych Instytutu Chemii Fizycznej i Organicznej oraz Chemii Węgla im. LM Litwinienko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy z siedzibą we Lwowie.

Strony powierzają sobie wzajemnie i zobowiązują się do współpracy zgodnie ze swoim Statutem, dotyczącej:

  • opracowywania, pomocy przy wdrożeniu i realizacji projektów i programów, mających na celu pogłębienie i poszerzenie zakresu współpracy pomiędzy instytucjami naukowo-produkcyjnymi Ukrainy i Polski w dziedzinie nauki, techniki, edukacji i ekonomii;
  • rozwoju nowych koncepcji (pomysłów) i technologii w zakresie ochrony środowiska (ekologii), tworzenia zamkniętych cykli produkcyjnych, optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych, przetwarzania surowców niestandardowych (nietypowych, odbiegających od typowych wzorców), w tym odpadów przemysłowych, energooszczędnej i neutralności produkcji pod względem emisji dwutlenku węgla;
  • transferu nowych technologii oraz wdrażania osiągnięć naukowo-technicznych obu stron do nauki, edukacji, branż produkcyjnych i życia społecznego.
Unia Europejska